203,285

تعداد نیروها

3,603,945

شغل های ثبت شده

53,945

تعداد کارفرمایان

نکته ها
  • چین نخستین پرواز تجاری هواپیمای ملی را با موفقیت انجام داد
  • مدیرعاملی که صبح برکنار شد؛ بعدازظهر حکم جدید گرفت
  • شورای پول و اعتبار به زودی درباره کاهش سود تسهیلات تصمیم می‌گیرد
فرصت های شغلی اخیر لیست کامل
3نفر

کارگرساده ساختمانی

شیراز، سیماسعدی
مشاهده
آقا1نفر خانوم2نفر

قالب بند

شیراز، سیماسعدی
مشاهده
خانم1نفر

برنامه ریز (رشته صنایع)

شیراز، سیماسعدی
مشاهده
آقا1نفر

کارمند لیسانس آشنایی کامل با کامپیوتر

شیراز، سیماسعدی
مشاهده
آقا3نفر

کارگرساده ساختمانی

شیراز، سیماسعدی
مشاهده
آقا3نفر

کارگرساده ساختمانی

شیراز، سیماسعدی
مشاهده
آخرین خبرها
20 آذر 1395

مصوبه جدید مجلس جهت رفع بیکاری

هیچ مصوبه خاصی در این مورد تصویب و ارایه نشده است ...

20 آذر 1395

مصوبه جدید مجلس جهت رفع بیکاری

هیچ مصوبه خاصی در این مورد تصویب و ارایه نشده است ...

20 آذر 1395

مصوبه جدید مجلس جهت رفع بیکاری

هیچ مصوبه خاصی در این مورد تصویب و ارایه نشده است ...

20 آذر 1395

مصوبه جدید مجلس جهت رفع بیکاری

هیچ مصوبه خاصی در این مورد تصویب و ارایه نشده است ...

20 آذر 1395

مصوبه جدید مجلس جهت رفع بیکاری

هیچ مصوبه خاصی در این مورد تصویب و ارایه نشده است ...

20 آذر 1395

مصوبه جدید مجلس جهت رفع بیکاری

هیچ مصوبه خاصی در این مورد تصویب و ارایه نشده است ...